Ahhoz, hogy az adózó élni tudjon a Rendelet kínálta lehetőséggel, először bejelentést
kell tennie a Nemzeti Adó- és Vámhatóság felé arról, hogy amerikai dollárban, vagy
euróban kívánja az adókötelezettségeit teljesíteni.  A bejelentést az adóév első napját
megelőző hónap első napjáig teheti meg (naptári évnek megfelelő adóév esetén
december 1-jéig), tevékenység kezdő cég esetén a tevékenység megkezdésekor.

A NAV Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történő átutalással lehet eleget
tenni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a bejelentéstől eltérő devizanemben vezetett
számláról érkező átutalás esetén az átváltás költsége az adózót terheli. Az euro vagy
amerikai dollár összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja
szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által arra napra közzétett árfolyammal számított
forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján.

A Rendelet 2022. augusztus 10. napjától hatályos!