Munkába járás költségtérítése: áprilisban módosult a kormányrendelet

 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. kormányrendelet 3. §-a 2022. április 12-étől a következő új rendelkezéseket tartalmazza:

„(1b) A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és bérletek árának a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:

a) bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra;

b) országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.”

A 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerint:

„(1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán;
b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton;
c) elővárosi vasúton (HÉV-en);
d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven
utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.”

A „bármely” kifejezés tehát minden olyan jegyre és bérletre vonatkozik, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra, vagyis ez nem jelent kiterjesztést az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt rendelkezésekhez képest, azaz továbbra is a 2. osztályú jegyre, bérletre vonatkozik a munkáltató térítési kötelezettsége.

A térítés kötelező mértéke a jegy/bérlet árának 86 százaléka, hazautazásra 2022-ben legfeljebb havi 41 760 forint, de jó tudni, hogy a kötelezőnél több költségtérítés is fizethető. Az utóbbi esetben az ár teljes összegének megfelelő költségtérítésre is alkalmazható az szja-törvény 25. § (2) bekezdése.

 

Forrás: adozona.hu