Előleg, előre fizetés, proforma számla: nem azonos fogalmak! Ezek a legfontosabb tudnivalók

 

Mi az előleg, mikor kell előlegszámlát kiállítani? Miben különbözik az előleg az előre fizetéstől, az előlegszámla a díjbekérőtől? Mire használható a proforma számla?

Amennyiben a felek fizetési esedékességként a teljesítést megelőző határidőben állapodtak meg, és a teljesítés ellenértékét részben vagy egészben rendezik a teljesítési időpontot megelőzően, akkor a részben vagy egészben megfizetett ellenérték az általános forgalmi adóról szóló (áfatörvény) 59. §-a szerinti előlegnek minősül, amelynek kézhezvétele, jóváírása, a vagyoni előny megszerzése áfakötelezettséget keletkeztet.

Fontos megkülönböztetni az előleg fogalmától az előre fizetés esetét. Szemben az előlegfizetéssel, amikor a felek előzetesen megállapodnak arról, hogy az előleget fizető kötelezettséget vállal a pénz határidőre történő átutalására, addig a számlának a fizetési határidő lejárta előtti kiegyenlítése – szerződés vagy erre vonatkozó megállapodás hiányában – nem tekinthető előlegfizetésnek.

= Proforma számla, vagyis díjberkérő mindaddig amíg az ellen értéket nem fizetik ki.
Ahhoz, hogy egy összeg előlegnek minősüljön a következő feltételeknek kell teljesülniük:

  • a vevő kötelezettséget vállal egy adott vagyoni előny juttatására (jellemzően pénzösszeg kifizetésére),
  • mely vagyoni előny az ügylet (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás) ellenértékbe beszámítandó, és
  • amely vagyoni előny teljesítése az ügylet teljesítését megelőzően történik.

Előleg = teljesítést megelőzően kifizetésre kerül az ügylet

Amennyiben a partner pénzösszeget utal át az adózónak, de az konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódik, úgy az nem minősül előlegnek.

Az előlegről az áfatörvény 159. § (2) bekezdés a) pontjából következően számlát akkor kötelező kibocsátani:

(1) ha a megrendelő áfaalany, vagy áfaalanynak nem minősülő jogi személy, ez esetben az áfatörvény 176. § (1) bekezdés a) pontja alapján akkor van lehetőség egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására, ha a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;

(2) amennyiben a megrendelő nem áfaalany, és

  • az előleg összege a 900 ezer forintot eléri vagy meghaladja, vagy
  • a nem adóalany megrendelő kifejezetten kérte számla kibocsátását, ez utóbbi esetekben is lehetőség van egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására az áfatörvény 176. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, feltéve, hogy az adatok forintban meghatározottak.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 68. §-ának (3) bekezdése szerint a vevőktől kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben kell kimutatni. A vevőktől kapott előleg áfáját is tartalmazó teljes összeget kell a kötelezettségek között a könyvekben szerepeltetni.

= előleg számla esetén már keletkezik áfa (díjbekérőnél még nem)

A proforma számla kifejezés használata nem egységes, a gyakorlat gyakran a díjbekérő vagy a szállítólevél szinonimájaként használja, ugyanakkor ezen kifejezés ellentmondást rejt magában, hiszen valójában az okirat a számla fogalmának nem felel meg.

Ezzel összhangban az adóhatóság kimondta, hogy sem a számviteli, sem az adózási előírások nem ismerik a proforma számlát, így sem a számviteli, sem az adózási elszámolásoknál az nem értelmezhető közvetlenül.

Az online adatszolgáltatási kötelezettség a számlákra, számlákkal egy tekintet alá eső okiratokra vonatkozik.

 

Forrás: adozona.hu